שאלה: באיזה אופן מתמחרים שמלה להשכרה?

תשובה: מחיר השמלה נקבע לאחר שקלול של מספר נתונים ביניהם: 'גיל' השמלה, עלותה המקורית, מס' השימושים שנעשו בה, מצבה הכללי וכדו'.. ניסיון העבר הוכיח: ככל שמחיר השמלה נמוך יותר -מס' המעוניינות בה גדל.

שאלה: כיצד ניתן לשמור על חסיון מוחלט של זהות המשכירה?

תשובה: אנו דואגים לטשטוש מוחלט של תווי פניה של לובשת השמלה. כמו כן שם המשכירה לא יופיע בגלוי לצד פרטי השמלה. ויינתן רק לשוכרות המעוניינות בהשכרתה.

שאלה: מהו המקסימום שניתן לעשות כדי לגרום לשמלה להיות מבוקשת?

תשובה: בחרי בתמונה טובה המציגה את שמלתך באופן הטוב ביותר. השתדלי להמנע מלשלוח תמונות שצולמו באופן פרטי וכל שכן תמונות בהן השמלה מצולמת כשהיא תלויה על קולב. בנוסף, איכות התמונה כשהיא מצולמת בתנאי השמחה הינה גבוהה יותר מאשר בזו המתקבלת בתנאים ביתיים. המלצת "שמלה להשכיר" : השקיעי תשומת לב בבחירת תמונה איכותית מיטבית של שמלתך,

שאלה: מה קורה אם השמלה ניזוקה במהלך ההשכרה וכן על מי חלה עלות ניקוי השמלה ?

תשובה: אין ל"שמלה להשכיר" צד או הבעת עמדה בשאלות אלו. כל פרטי ותנאי ההשכרה, יסוכמו מבעוד יום בין ה'משכירה' ל'שוכרת', כפי רצון ה'משכירה'. ניתן לבקש צ'ק פיקדון ו/או להעלות בכתב את פרטי התנאים כפי שהוסכמו.

שאלה: כיצד משלמת ה'משכירה' את עמלת ההשכרה לידי "שמלה להשכיר" ?

תשובה: בדף "איזור אישי" הממוקם בתפריט העליון בצידו השמאלי - בחרי באפשרות 'תשלום עמלת השכרה' (מתפריט העיגולים). באמצעות מספר כרטיס אשראי תוכלי לשלם את עמלת ההשכרה בסכום של 10% מעלות ההשכרה, אך לא פחות מ-20 ש"ח. חובת תשלום העמלה על השכרת השמלה חלה עליך, המשכירה. ב'שמלה להשכיר' אנחנו מעריכים את יושרך, ובטוחים שעל אף שהדבר תלוי בך בלבד - תראי לנכון לא לשכוח את התנאי החשוב של תשלום העמלה (אותו אישרת בעת פרסום שמלתך).

!יש לך שאלה שאינה כלולה ברשימת השאלות שלמעלה? שאלי